| | |
Blog

Meet Our Governing Council

Durga Prasad
Subramaniam Iyer
Haren Modi
MS Rao
Kunal Nandwani

Meet Our Advisors

Radhakrishnan Nair
Cyrus Khambata
Joseph Bosco
Sanjay Chandel
Mahendra Swarup
Ratna Kakkar
Rajesh Jain

Some of Our Investors

Aruna
Vaidyanathan
Ashith
Kampani
Chandru
Badrinarayanan
Kunal Bajaj

Rajeshwari
Bhattacharyya
Reenu
Singh

Leadership Team

Manish Kumar
Surojit Nandy
Abhishek Gupta
Yashwinder Singh
Devesh Gupta
Satish Kataria
Naresh Garg
Neera Inamdar

Friends, Evangelists and Guides

Abhay Kumar
Abhishant Pant
Abhishek Agarwal
Akshit Gupta
Amarpreet Singh
Anubhav Tiwari
Atal Malviya
Biharilal Deora
GR Reddy
Kris Nair
Piyush Singh
Prasanna Lohar
Rajendra Naniwadekar
Rajesh Singh
Ranjan Singh
Sameer Gupta
Sanjay Enishetty
Shashank Vaidya
Sudin Baraokar
Vinav Bhanawat
Viraj Kulkarni